Strona główna PRODUKTY PRODUKTY Promienniki IR 3D Promienniki IR 3D

Promienniki IR 3D


     
  • Promiennik IR-LR 3D, DCS średnego zasięgu ( do 20m promieniowania ) 
  • Promiennik IR-HR360 3D, DCS dalekiego zasięgu do pracy ze  złaczem VESA (do 40m)
  • Promiennik IR-HRS360 3D, DCS dalekiego zasięgu do pracy z dystrybutorem IR 
  • Dystrybutor podczerwieni DM-IR.6 3D, DCS
  • Tester stanu  baterii okularów IR-3D TEST 1.2 , DCS
  • Zestaw promienikowy DCS

Promienniki IR 3D to integrana część systemu aktywnej projekcji stereoskopowej.Dla uzyskania efektu przestrzennego obrazu na ekranie telewizora, monitora bądź wideoprojektora niezbędna jest synchronizacja pracy okularów "w rytmie" naprzemiennej projekcji obrazu stereopary. Synchronizacja obrazu w aktywnej projekcji 3D jest realizowana poprzez bezprzewodową transmisję sygnału w podczerwieni z promiennika 3D do okularów.

Profesjonalne systemy kina cyfrowego wykorzystują również promienniki IR do transmisji do okularów kodowanych sygnałów bezpieczeństwa, będących częścią systemu antykradzieżowego, np. w systemie XPand.

Uwaga! Wyjątek stanowi tu projekcja wykorzystująca projektory DLP-Link wyposażone w specjalny chip, gdzie synchronizacja obrazu odbywa sie w sposób automatyczny, bez potrzeby stosowania promienników. Jednak należy pamiętać, że zasięg sygnału synchronizacji "ekranowej" DLP-Link jest znacznie ograniczony zaledwie do kilkunastu metrów.
NASZE PRODUKTY


W zależności od potrzeby i wielkości widowni, w celu pełnego pokrycia sali sygnałem IR i zapewnienia optymalnego odbioru projekcji stosuje się promienniki małej, średniej i dużej mocy a także systemy wielo-promiennikowe.

Promiennik IR-MR 3D DCS średniego zasięgu
Promiennik IR-MR (Medium Range) DCS średniego zasięgu promieniowania: do 20m. Wbudowany selektor kanałów (8 kanałów) umożliwia synchrnizację większości modeli okularów 3D IR funkcjonujących na rynku konsumenckim. Wbudowany celownik laserowy.
Promiennik IR-HR3603D DCS dalekiego zasięgu


Promiennik IR-HR360 (High Range) DCS dalekiego zasięgu promieniowania (360 diód IR 15/30stopni): do 40m. Do  samodzielnego  podłączenia do gniazda 3D SYNC (VESA)  w projektorze lub  kacie  grafiki PC. Wbudowany selektor kanałów (8 kanałów) umożliwia synchronizację większości modeli okularów 3D IR funkcjonujących na rynku konsumenckim. 

Promiennik IR-HR S 3603D DCS dalekiego zasięgu

Promiennik IR-HR SLAVE 360 (High Range) DCS dalekiego zasięgu promieniowania (360 diód IR 15/30stopni): do 40m. Do podłączenia do dystrybutora IR 3D za pośrednictwem złącza DB9. Umożliwia synchronizację większości modeli okularów 3D IR funkcjonujących na rynku konsumenckim. Wbudowany celownik laserowy.

Tester okularów aktywnych IR-3D TEST 1.2, DCS

Tester wielokanałowy do sprawdzania stanu  baterii w okularach  aktywnych. Tester emituje sygnały synchronizacji w podczerwieni właściwe dla danego typu okularów. Dostępne kody  większości typowych okularów aktywnych 3D, m.in. NVidia, Volfoni, Xpand, Samsung ... Istnieje możliwość uzupełnienia o dowolny kod okularów na  życzenie klienta.

Dystrybutor podczerwieni DM-IR 3D DCS

Dystrybutor WIELOKANAŁOWY podczerwieni DM-IR.6 3D DCS (IR3D Distribution Module) to moduł dystrybucyjny dla jednoczesnej współpracy do sześciu promienników podczerwieni w celu zapewnienia pełnego pokrycia sygnałem IR.
Dystrybutor posiada 9 kanałów (kodów IR) okuklarowych dla wspópracy z większością funkcjonujących na rynku 3D okularów aktywnych), selektor zamiany oka P/L, włacznik laserowy uruchamiajacy celownik laserowy w promienniku, oraz wbudowany tester stanu baterii dla okularów.

ZESTAW PROMIENNIKOWY DCS  


Zestaw promiennikowy do dużych sal kinowych, konferencyjnych , kongresowych, max do 1000 foteli!
W skład zestawy wchodzi dystrybutor podczerwieni umożliwiający rozdział sygnału synchronizacji IR do max. 6 promienników typu slave (IR HRS360 3D) dalekiego zasięgu. Promienniki pracują w systemie kodowanego sygnału synchronizacji eliminującym niepożądane zakłócenia zewnętrzne.

 
Realizacja: