Strona główna 3D TECHNOLOGIE 3D TECHNOLOGIE Obserwacja rozdzielna 3D Obserwacja rozdzielna 3D Stereoskop Stereoskop

STEREOSKOP

 
stereoskop zwierciadlany

Urzadzenia optyczne pozwalajace na oglądanie obrazów stereoskopowych stereopary rozdzielnie prawym i lewym okiem przez bezpośrednie zetknięcie oczu z wbudowanymi w przyrząd wizjerami stereo.

Porzez odpowiednie "dostrojenie" urządzenia otrzymujemy jeden obraz stereoskopowy.
Zaletami obserwacji stereopary poprzez stereoskop jest doskonała separacja i przestrzenność obrazu.

Obok zastosowania prostych stereoskopów w aplikacjach "amatorskich" urządzenia te są wykonywane w wersji profesjonalnej jako stereoskopy zwierciadlane (patrz schemat poniżej) stosowane są od lat w teledetekcji, stereofotgrametrii, urbanistyce, astronomii .

Szeroki wybór stereoskopów i profesjonalne doradztwo oferuje portal www.stereos.pl 

 
Zapraszamy !

 
Realizacja: